Một cuốn sách hay để đọc vào năm mới

“THUẬT DỤNG NGÔN” không phải là một cuốn sách về cách ăn nói linh hoạt, đối đáp tự nhiên, thoải mái, hay làm sao để thuyết phục người khác tin tưởng bạn mà giá trị của nó lớn hơn như vậy rất nhiều!

Nó là triết lý sống đằng sau những ngôn từ! Một cuốn sách được viết dựa trên không chỉ những tri thức, trải nghiệm, suy ngẫm của tác giả trong nhiều năm mà còn là những kiến thức đúc kết, chắt lọc từ các đại thi hào, triết gia, lãnh tụ, nhà lý luận và tác giả nổi tiếng tiếng thế giới.

Đây là một cuốn sách không dễ đọc và đòi hỏi phải có thời gian nghiền ngẫm. Giống như bất cứ cuốn sách về phát triển bản thân nào, nó sẽ không có giá trị nếu bạn chỉ đọc mà không áp dụng vào thực tiễn để thay đổi hành vi lâu dài của mình.

“Thuật Dụng Ngôn” được chia thành 11 chương với 11 từ cốt lõi. Năm chương đầu sẽ bàn về quá trình phát triển cá nhân – cách sử dụng sức mạnh bí ẩn của ngôn từ để tìm thấy con đường và mục tiêu cuộc sống của riêng bạn. Chương giữa có vai trò độc lập bởi đó là chủ đề trọng tâm của toàn bộ cuốn sách. Năm chương cuối bàn về việc dẫn dắt người khác, bao gồm ngôn ngữ về vai trò lãnh đạo: nó không nói về bạn, nó nói về người khác.

🍀 Thông tin về tác giả Kevin Hall:

Kevin Hall là cố vấn kinh doanh, diễn giả và chuyên gia đào tạo nổi tiếng. Ông được công nhận về phương pháp nền tảng để khám phá ra ý nghĩa tiềm ẩn và bí mật của ngôn từ. Kevin đã từng xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như Forbes, Worth, Nation’s Restaurant News, Restaurant Business, và Food Network.

“Kevin Hall đã chứng tỏ được sức mạnh đáng kinh ngạc của ngôn từ – những công cụ mà ta có thể sử dụng để định hình suy nghĩ và niềm tin của mình – nhằm giúp ta thay đổi và tạo ra những điều tốt đẹp hơn cho chính mình cũng như thế giới xung quanh.” – Spencer Johnson, M.D., tác giả cuốn Who Moved My Cheese.

Đăng ký nhận bài viết mới từ
Coach For Life

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại

Pin It on Pinterest