Khai vấn xây dựng văn hóa lãnh đạo

Giới thiệu chung

Coaching for Leadership Culture (CFLC) là chương trình khai vấn tập trung vào việc thay đổi hành vi cá nhân lãnh đạo, dẫn tới cải thiện hiệu suất của nhóm lãnh đạo, từ đó tạo ra

văn hóa cởi mở thay đổi, cải tiến và liên tục phát triển.

Sử dụng phương pháp khai vấn “lấy các bên liên quan làm trọng tâm” thông qua gắn kết các đồng nghiệp trong suốt quá trình khai vấn, thực hiện thay đổi, theo dõi để đánh giá kịp thời những thay đổi ở lãnh đạo.

Đây là một phương pháp hiệu quả, minh bạch, cấu trúc chặt chẽ, và có thể đo lường được kết theo thời gian. Đã thực thi hiệu quả với

95% của gần 11,000 lãnh đạo trên toàn thế giới, và được sử dụng bởi hơn 150 công ty trong nhóm Fortune 500.

 

Quy trình

 

 

 

 Coaching for Leadership Culture (CFLC) là bản quyền của Tổ chức Khai vấn Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC).

Đăng ký nhận bài viết mới từ
Coach For Life

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại

Pin It on Pinterest