Khai vấn dành cho cấp quản lý

Giới thiệu chung

Coaching for Managers (CFM) là chương trình khai vấn này hướng tới việc hỗ trợ

  • các quản lý mới được tuyển dụng hoặc đề bạt lên vị trí cao hơn
  • các cá nhân có tiềm năng phát triển cao trong tổ chức

và giúp họ vận dụng hiệu quả kỹ năng quản lý công việc, quản lý con người và phát triển đội nhóm, đồng thời thấu hiểu bản thân để tìm ra ý nghĩa và động lực trong công việc và cuộc sống.

Những kết quả đạt được sau quá trình khai vấn:

  • Tư duy quản lý: làm việc thông qua nhân viên, trao quyền, phát triển đội nhóm
  • Hoàn thiện những kỹ năng còn yếu: quản lý thời gian, sắp xếp ưu tiên, giao tiếp, lập kế hoạch, quản lý thay đổi, trao quyền, lắng nghe, động viên khích lệ v.v.
  • Biết cách tiết chế cảm xúc tiêu cực
  • Thấu hiểu bản thân và tìm ra “phong cách quản lý” cá nhân
  • Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong các mối quan hệ

 

Quy trình

Mục tiêu khai vấn và Báo cáo đánh giá khai vấn sẽ được gửi cho công ty vào đầu và cuối chương trình.

 

 

Đăng ký nhận bài viết mới từ
Coach For Life

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại

Pin It on Pinterest