Khai vấn dành cho lãnh đạo

Giới thiệu chung

“Coaching for leaders” (CFL) là chương trình Khai vấn dành cho những quản lý/lãnh đạo đã thành công hoặc có tiềm năng phát triển cao trong tổ chức nhằm tạo ra những thay đổi vượt trội hơn nữa.

Với gần 4 thập niên khai vấn cho những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, phương pháp khai vấn thay đổi hành vi lãnh đạo “lấy các bên liên quan làm trọng tâm” của MGSCC được chứng minh là

hiệu quả lên tới 95% trong số gần 11,000 lãnh đạo trên toàn thế giới, và được sử dụng bởi hơn 150 công ty trong nhóm Fortune 500.

Một số lãnh đạo nổi tiếng đã từng được khai vấn bởi Ts. Marshall Goldsmith bao gồm

  • Jim Young Kim, cựu Chủ tịch Ngân hàng Thế giới
  • JP Garnier, CEO GSK, một trong 20 CEO hàng đầu của Best Practices Institute
  • Alan Mulally, CEO Ford Motor, cựu chủ tịch và CEO của Boeing Commercial.

Thành công của phương pháp khai vấn lãnh đạo của Ts. Marshall Goldsmith dựa trên cơ sở

thay đổi hành vi tiêu cực, thiết lập những hành vi và thói quen mới tích cực

trong quá trình tương tác với đồng nghiệp và đối tác chính tại môi trường làm việc của những người lãnh đạo đó.

 

Quy trình

“Coaching for leaders” (CFL) là bản quyền của Tổ chức Khai vấn Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC).

Đăng ký nhận bài viết mới từ
Coach For Life

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại

Pin It on Pinterest