khai vấn là gì?

“Khai vấn là khai phá tiềm năng của một người để họ có thể đạt được kết quả cao nhất” – Whitmore (1996)

“Coaching là hợp tác cùng khách hàng (coachee) trong một quá trình gợi mở những suy nghĩ mới và sự sáng tạo, từ đó tối đa hóa tiềm năng của họ trong cuộc sống và công việc.”

– ICF (International Coaching Federation)

“Coaching là một quy trình cho phép sự học hỏi và phát triển xảy ra, từ đó tăng cường kết quả đạt được.”

– Parsloe (1999)

“Mục tiêu tổng quát của coaching là hỗ trợ khách hàng trong một thế giới ngày càng cạnh tranh và áp lực để giúp họ phát triển kỹ năng. cải thiện hiệu suất, tối đa hóa tiềm năng và trở thành con người mà họ muốn trở thành”

– CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development)

Nếu bạn vẫn thắc mắc và chưa hoàn toàn hiểu “Khai vấn là gì?”, mời bạn xem tiếp video này: